Kvist & Spärrgrundning

Kvist & Spärrgrundning

Spärrar och isolerar kvistar

Beskrivning

Med JOTUN Kvist- och spärrgrundning får man både kvistlack och grundning i en och samma strykning.  Oavsett om panelen är ny eller gammal behöver kvistarna förseglas innan övermålning, annars kommer fukten i färgen orsaka att harsterna i obehandlade kvistar blöder igenom. När kvistar blöder igenom får man missfärgningar i färgfilmen och gula kvistgenomslag vilket inte är önskvärt på nymålad panel. Med JOTUN Kvist- och spärrgrundning spärrar du både kvistarna från underlaget samt säkerställer god vidhäftning för färgen. Detta underlättar ditt målningsarbete.