Kvist & Spärrgrundning

Spärrar och isolerar kvistar

Med JOTUN Kvist- och spärrgrundning får man både kvistlack och grundning i en och samma strykning.  Oavsett om panelen är ny eller gammal behöver kvistarna förseglas innan övermålning, annars kommer fukten i färgen orsaka att harsterna i obehandlade kvistar blöder igenom. När kvistar blöder igenom får man missfärgningar i färgfilmen och gula kvistgenomslag vilket inte är önskvärt på nymålad panel. Med JOTUN Kvist- och spärrgrundning spärrar du både kvistarna från underlaget samt säkerställer god vidhäftning för färgen. Detta underlättar ditt målningsarbete.

Specifikation

  • Produkten både spärrar och isolerar
  • Bäst i test
  • Volym: 0,75 liter, 3 liter och 10 liter
  • Vattenburen

Vill du veta mer?